lean warsztaty

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas produkcji, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. Techniki lean Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zlikwidowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.